18-06-2018 16:34

Big Five: Boost je succes met hogere Conscientiousness

In de Joe Rogan Experience hoorde ik de psycholoog Jordan Peterson praten over de factoren die bijdragen aan het succes in iemands (werk)leven. De beste voorspeller voor werksucces is IQ. IQ is lastig te veranderen. Met supplementen als Paneuromix kun je waarschijnlijk wel significant beter scoren op testen door verhoogde alertheid, geheugen en associatief vermogen, maar het IQ hangt ook grotendeels af van fysieke factoren in je brein, zoals de hoeveelheid neuronale hubs in je brein. Tussen generaties is er wel een zeer duidelijke stijging mogelijk, doordat jongere generaties vanaf steeds jongere leeftijd aan steeds abstractere informatiebronnen worden blootgesteld, dit heet het Flynn-effect. Maar binnen het “bootje” van jouw generatie is het lastig manoeuvreren,omdat iedereen de betere omstandigheden voor ontwikkeling krijgt. Net als wanneer alle teams in de F1 tegelijkertijd betere vleugels introduceren, het voordeel is dan weg.

Conscientiousness en de Big Five

Een andere voorspeller voor werksucces is de eigenschap Conscientiousness, dit woord is lastig te vertalen in het Nederlands, meestal wordt het woord zorgvuldigheid gekozen. In dit artikel zal ik Conscientiousness, de afkorting C. en zorgvuldigheid afwisselend hiervoor gebruiken. De eigenschap C. komt uit de Big Five, dit is het meest gefundeerde en onderzochte persoonlijkheidsmodel bestaande uit vijf persoonlijkheidseigenschappen/assen. Het is zonder voorspellend model gevonden door alle woorden in woordenboeken die wijzen op een persoonlijkheids criteria samen te vatten in onafhankelijke groepen. Dit bleken vijf groepen van trades (psychologische kenmerken) te zijn. Deze kun je makkelijk onthouden met de afkorting OCEAN:

O=Openness, openheid voor nieuwe ervaringen versus geslotenheid/koppigheid

C= Conscientiousness, zorgvuldigheid versus onzorgvuldigheid

E= Extraversion, extraversie versus introversie

A= Agreeableness, service gerichtheid, versus vooral denken aan eigen belang

N= Neuroticism, emotionele stabiliteit versus emotionele instabiliteit

Er zijn online veel testen te vinden, bijvoorbeeld hier.

De duidelijkste manier om C. te beschrijven is denk ik de analogie met duits vakmanschap, in het bijzonder in de auto industrie. Duitse auto’s staan erom bekend perfect afgemaakt te zijn. Het leer is perfect vormgegeven, aan alle details is gedacht, je voelt een rust over je heenkomen bij het plaatsnemen in zo’n auto. Dat is Conscientiousness. De duitse cultuur scoort over het algemeen hoog in Conscientiousness. Een andere manier om conscientiousness te meten is het woord door iemand 100 keer laten typen en kijken hoe vaak het goed geschreven is...

Conscientiousness en salaris

Alhoewel het niet alles zegt is een verband tussen werk succes en salaris aannemelijk. In de grafieken hieronder zie je dat Conscientiousness en Extraversion een positief verband houden met salaris en Agreeableness een negatieve (komt deels natuurlijk door de onderhandeling over het salaris, als je makkelijk meegaand bent krijg je een lager salaris). Alhoewel Extraversion dus ook een positief verband heeft schijnt het wel zo te zijn dat dit “job specific” is, dus bij een baan als verkoper zal dit meer meespelen dan bij een monteur, terwijl C. met alle type banen een positief verband heeft met salaris.

 

Conscientiousness verhogen?

Aangezien IQ dus lastig te verhogen is, zou het dan misschien mogelijk zijn om Conscientiousness te verhogen? Volgens Jordan Peterson is C. een mysterie, namelijk:

1. Er is geen theoretisch model, niemand weet waarom sommige mensen meer en andere minder C. zijn.

2. Er is geen neuropsychologisch model, mensen die bijvoorbeeld een goed functionerende prefrontale cortex hebben zijn niet meer C. DIt zou je wel verwachten aangezien een goede prefrontale cortex het voor iemand mogelijk maakt goed te plannen en overzicht te houden.

3. Er is geen psychologisch model, de Big Five is immers zonder model tot stand gekomen.

4. Er is geen pharmacologisch model, mogelijk kunnen focus versterkende middelen als ritalin enigszins helpen met het verbeteren van C., maar het blijkt dat prestaties op focus testen voornamelijk samenhangen met IQ en niet met C. Volgens Jordan Peterson is C. dus echt een raadsel en dit is lastig omdat het zowel met succes op werk samenhangt als geluk en welbevinden. Waarschijnlijk omdat iemand die zorgvuldig handelt veel problemen voorkomt en problemen die opspelen gestructureerd en zorgvuldig kan oplossen.

 

De speurtocht naar het verbeteren van Conscientiousness

Ik ben opzoek gegaan naar de veranderingen in de Big Five gedurende het leven. Als iets immers tijdens het leven verandert is de kans dat het bewust te verbeteren is groter. Je uiteindelijke lichaamslengte kun je met alle wilskracht van de wereld natuurlijk niet veranderen, maar mijn overtuiging is dat veel dingen die met gedachten en emoties samenhangen wel te veranderen zijn door de flexibiliteit en adaptiviteit van je brein.

Een studie hiernaar die ik kon vinden toonde deze resultaten:

Wat je ziet is dat Conscientiousness en Openness het meest veranderen gedurende het leven. Dit geeft me hoop dat er toch een vorm van beweging in kan zitten, plus een enigszins verklarend model. Duidelijk is dat Conscientiousness een enorme sprong maakt tijdens de puberteit en jong volwassenheid. Dit is precies de periode dat de prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat het nieuwste is in de evolutie en zogenaamd “hoger gedrag” (tact, planning, geduld, beraadt etc.) aanstuurt tot rijping komt.

Er was toch geen verband tussen prefrontale functies en C.?

Waarom vinden ze geen relatie tussen prefrontale functies (zogenaamde executieve functies) en C. in het laboratorium? Probleem van deze testen is vaak dat de laboratoriumomgeving een bepaalde structuur en duidelijkheid schept die ontbreekt in het dagelijkse leven. Mensen met problemen in prefrontale functies, bijvoorbeeld ook veel ADHD-typische mensen, kunnen best even goed presteren op een computer testje waarbij ze duidelijk geïnstrueerd zijn en het op dat moment duidelijk voor ze is wat ze moeten doen. Ik denk dat Conscientiousness juist veel meer tot uiting komt in de alledaagse chaos van het leven. De mate van zorgvuldigheid die je dan weet op te brengen, daar gaat het om. Het kan deels zijn, net als met IQ, dat als leeftijdsgroep in het geheel er wel een verbetering komt met het stijgen van de leeftijd, maar dat je als individu moeilijk kunt stijgen in het “bootje” van jouw groep, want anderen groeien ook in C.

Toch wil ik niet bij de pakken neer gaan zitten, want waar jou peergroup zich suf Appt en surft kun jij zorgen dat je prefrontale cortex zich maximaal ontwikkelt.

Training van Conscientiousness

Wat keer op keer blijkt uit vele psychologische trainingsprogramma's is dat specifieke trainingen niet generaliseren naar dagelijks gedrag. Dus we kunnen met een coach erbij voortdurend heel zorgvuldig bezig zijn, zodra we uit deze trainingsomgeving komen verwateren de vaardigheden alweer snel. Daarom moeten we denk ik opzoek gaan naar algemene vaardigheden die wel generaliseren of specifieke vaardigheden en hulpmiddelen die we vervolgens gestructureerd uitsmeren over het hele leven en je op een hoger niveau van C. brengen. Ik heb hierbij enkele assumpties gemaakt die mogelijk niet altijd standhouden. Ik ga ervanuit dat focus en minder (tot last hebben van) afleiding je zorgvuldigheid ten gunste komen en dat een bepaalde wilskracht om deze focus en structuur van denken te behouden ook een positief effect heeft.

Ik ben er tevens van overtuigd dat er zowel een positieve als negatieve spiraal is met betrekking tot C. Herinner je de film Limitless? Dit gaat over een wat aan lagerwal geraakte schrijver die na het nemen van een pil (een soort Paneuromix :D) heel slim wordt, maar als eerste zie je dat hij zijn chaotische appartement netjes gaat opruimen, hij krijgt weer structuur in zijn omgeving en daardoor ook in zijn gedachten en leven. Omgekeerde voorbeelden zijn er ook volop. Zo had ik ooit een huisgenoot die kunstenaar was en waarschijnlijk hoog scoorde op Openness, maar heel laag in C. Hij wisselde periodes van complete chaos en weinig orde af met wat meer gestructureerde en productieve periodes.

1. Meditatie:

Meditatie is wat mij betreft de krachtigste prefrontale workout die er is. Er zijn verschillende vormen van meditatie, ik zelf doe TM , Transcendente Meditatie, hierbij repeteer je een specifieke Mantra. Elke keer als je gedachten even afdwalen focus je je op een ongedwongen wijze weer op je Mantra en je ademhaling. Het is die voortdurende training van het terughalen van je aandacht die je “aandachtsspier” versterken. Alhoewel ik hier altijd voorzichtig mee wil zijn lijken er aanwijzingen te zijn dat langdurig mediteren werkelijk de hersenen structureel veranderd. Bepaalde angst gebieden worden minder actief en gebieden betrokken bij aandacht en concentratie versterken zich. Ook zou de prefrontale cortex dikker worden. Een andere trend of zelfs hype tegenwoordig is Mindfulness, dit is een meer actieve vorm van mediteren waarbij je bewust probeert te worden van je geest en aandachtig in het moment probeert te leven.

2. Deep Work:

Deze manier van werken heb ik vorige keer behandeld, het betekent met bepaalde strategieën je werkwijze aanpassen en veel meer tijd te besteden in de “Deep Work” modus in tegenstelling tot de snel afgeleide “Shallow Work” modus. Een belangrijk uitgangspunt is bepaalde tools en strategieën te kiezen als een ambachtsman. Het betekent met geduld voor en nadelen van bijvoorbeeld nieuwe communicatiemethodes af te wegen. Dit lijkt me een uiterst Conscientious/zorgvuldige manier van werken.

3. Train je afleiding muscle/Wilskracht om bij je doel te blijven:

Terwijl je bij meditatie op jezelf in een gemakkelijke en rustige omgeving traint je aandacht voortdurend in het moment te houden, kun je ook overdag de weerbaarheid van je hersenen tegen afleiding trainen. Met deze verhoogde weerbaarheid tegen afleiding kun je met meer zorgvuldigheid werken. Hierbij moeten we twee enigszins tegenstrijdige zaken onderscheiden. Aan de ene kant blijkt uit heel veel onderzoek dat wilskracht een bron is die uitgeput kan raken. Elke keer dat je een Appje niet direct beantwoord, je door een lawaaierige omgeving loopt of je moet beheersen bij het eten van een taartje put je deze zelfde bron een klein beetje uit. Wat dit betreft is het dus het beste om al deze afleidingen in zijn geheel te vermijden. Bijvoorbeeld door WiFi en 3G uit te schakelen en überhaupt geen taartjes in je koelkast te hebben. Maar het blijkt ook een trainbare spier te zijn die als het ware dikker kan worden. Elke keer dat je wel in staat bent om die App te negeren en dat taartje te laten staan wordt je wilskracht net wat krachtiger. Mogelijk is het dus het beste om op bepaalde momenten, bijvoorbeeld tijdens “Shallow Work” je express bloot te stellen aan afleidingen, zodat je deze spier traint. Gezegd moet worden dat het verband tussen deze wilskracht en Conscientiousness niet heel sterk uit de onderzoeken komt, maar dit kan mogelijk door de specifieke testsetting komen.

4. Probeer orde en structuur in je leven te krijgen:

Maak allereerst zoveel mogelijk orde in je omgeving. Start met het opmaken van je bed bij het opstaan. De marinier Mc Raven zegt hierover (en dit weet ik weer via Tim Ferriss): “Als je je bed opmaakt, heb je de eerste taak van de dag volbracht. Het geeft je een heel klein beetje voldoening en trots en moedigt je aan om andere taken te volbrengen”. Vooral met bed opmaken kun je je zorgvuldigheid helemaal uitleven. Degenen die nog in militaire dienst zijn geweest weten hier waarschijnlijk alles van.

5. Pas je omgeving aan:

In plaats van je brein aan te passen aan de omgeving kun je ook je omgeving zo vormgeven dat deze jou maximaal ondersteunt in zorgvuldigheid.

a. Blokkeer digitale afleidingen, blokkeer Wifi en 3G als je deze niet perse nodig hebt. Log uit van allerlei diensten die meldingen kunnen geven. Of login met een apart account voor de keren dat je zorgvuldig moet werken. Een Wifi klok is ook een goede mogelijkheid, zet een tijdschakelaar softwarematig of hardwarematig op je Wifi apparaat.

b. Maak gebruik van apps die plannen makkelijker maken, bijvoorbeeld EverNote, Google Keep, Todoist etc. Dit ontlast jou prefrontale cortex, waardoor je met meer zorgvuldigheid kunt werken.

c. Maak gebruik van een virtual assistant die voor jou dagelijks of wekelijks je planning maakt en met je doorneemt. In de toekomst hoop ik dat er apps zijn die over het gehele domein van je leven op door jou gewenste en gepaste momenten even de regie uit handen kunnen nemen. Op deze manier kun je maximaal zorgvuldig werken aan belangrijke zaken.

d.Werk in een rustige omgeving waar zo min mogelijk afleidende prikkels zijn.

6.Pas je waarneming aan:

a. Doe oordoppen in, dit werkt voor mij goed, op deze manier blokkeer je omgevingsgeluiden, daarnaast voel je hierdoor een soort afsluiting van de omgeving waardoor het makkelijker lijkt om zorgvuldig aandacht te geven aan je werk.

b. Ga op in de functionele omgeving. Ik heb dit zelf nog niet geprobeerd, maar je zou in principe bij digitaal werk een 3D bril kunnen opzetten die jou beeldscherm projecteert. Op deze manier wordt je volledig erin gezogen.

7. Neem hobbies die hoog scoren op C.

a. Bijvoorbeeld vechtsporten als Kung-Fu waarbij je nauwkeurige bewegingen moet maken.

b. Bespeel muziekinstrumenten die een hoge mate van nauwkeurigheid vragen, bijvoorbeeld viool of gitaar.

Conclusie

C. blijft nog een mysterie, het lijkt een beetje op het kip met het gouden ei. Hoge C. is een gouden ei dat zich niet laat reduceren tot enkele factoren. Bij het opensnijden van de kip blijken er geen gouden eieren in aanmaak te vinden te zijn. Toch lijkt me dat de bovenstaande strategieën zeker de omstandigheden voor zorgvuldigheid kunnen optimaliseren.

Posted in Lifestyle By

Roland Verment